Wanneer je in loondienst werkt, val je onder een cao en heb je recht op onregelmatigheidstoeslag (ORT). In deze blog vind je een uitleg over de onregelmatigheidstoeslag en een overzicht van de geldende ORT-percentages binnen de geestelijke gezondheidszorg

Wat is een onregelmatigheidstoeslag (ORT)?

Onregelmatigheidstoeslag (ORT) is een extra bedrag dat wordt toegevoegd aan het brutoloon van een werknemer wanneer hij of zij werkt buiten de reguliere werktijden of werkdagen. Dit kan bijvoorbeeld zijn tijdens avond- en nachtdiensten, op zaterdag, zondag en feestdagen, of in de vroege ochtenduren. Het doel van ORT is om werknemers te compenseren voor het werken op ongebruikelijke tijden en om werkgevers aan te moedigen om werknemers in te zetten op momenten dat er weinig personeel beschikbaar is. ORT is vaak opgenomen in de cao’s van verschillende sectoren, waaronder de zorg- en welzijnssector.

In de zorg- en welzijnssector gaat het werk dag en nacht door, waardoor de kans groot is dat je op onregelmatige tijden werkt. Daarom hebben alle zorg-cao’s een royale regeling voor ORT opgenomen.

ORT bij AB-Zorg

Als je bij AB-Zorg werkt en op onregelmatige tijden bij een opdrachtgever gaat werken, heb je uiteraard ook recht op ORT. In tegenstelling tot de meeste andere uitzendbureaus hoef je hiervoor bij AB-Zorg niets te doen. De ORT GGZ wordt automatisch berekend en conform de cao geestelijke gezondheidszorg van de opdrachtgever correct uitbetaald. Dit bespaart je gedoe, zodat je je volledig kunt concentreren op je werk.

In de zorg wordt ORT toegekend in de vorm van een percentage verhoging van je brutoloon. De hoogte van dit percentage en de werkdagen en -tijden waarop je ORT ontvangt, verschillen per cao.

Hieronder vind je een rekenvoorbeeld:

Als je een brutoloon van €20,- per uur hebt en je werkt tijdens de nachtdiensten op doordeweekse dagen tussen 00:00 uur en 06:00 uur, dan heb je recht op een ORT van 44%. Dit betekent dat je brutoloon met 40% wordt verhoogd, dus je verdient €8,80,- extra per uur. Je totale brutoloon per uur tijdens deze nachtdiensten is dan €28,80.

Op zon- en feestdagen heb je recht op een ORT van 60%. Dit betekent dat je brutoloon met 60% wordt verhoogd, dus je verdient €12,- extra per uur. Je totale brutoloon per uur tijdens deze dagen is dan €32,-.

Voor de toepassing van ORT gelden bepaalde erkende feestdagen, zoals Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, Eerste en Tweede Kerstdag, 5 mei en de nationale feest- en gedenkdagen die door de overheid zijn erkend, evenals bijzondere feest- en gedenkdagen die door de werkgever in overleg met de ondernemingsraad zijn vastgesteld.

De toeslagen voor onregelmatige diensten in de geestelijke gezondheidszorg: